برچسب: یوتیوبر

قوانین کپی رایت یوتیوب
یوتیوب

کپی‌رایت، پلیس فتای یوتیوب

یوتیوب با قانون کپی‌رایتش برای یوتیوبرها دردسر‌ساز شده. با مطالعه این مقاله موارد زیر را می‌آموزید:
۱. آشنایی با کپی‌رایت ۲. انواع اخطارهای یوتیوب ۲. راه حل‌های اصولی برای مواجهه با اخطارها

ادامه مطلب »